بروزرسانی: 14-5-1402
برنامه آموزشی

 

کارشناسی
چارت هشت ترمی ورودی 96 99-11-15
چارت هشت ترمی ورودی 97 99-11-15
چارت هشت ترمی ورودی 98 و بعد از آن 99-11-15

 

بازدید امروز: 4


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-